Sök på
Fastighetsplatsen
Vad söker du?
Här kan du söka på fastigheter, bolagsägare, ort, namn mm.

  SKAPA GRATISKONTO!

Fastighetsplatsen verkar för sina medlemmar. Vi erbjuder en rad tjänster inom olika branscher och på olika marknader. Se vad som passar just Dig!

  Rapportera

Störande grannar? Missnöjd med fastighetsskötsel eller annat kring din bostadssituation? - Via Fastighetsplatsen kan du enkelt lämna in en rapport om detta för åtgärd.

Rapportera
Tipsa en vän om oss!

  Bostad

Här finner du lediga lägenheter för uthyrning och bostadssökande medlemmar. Har du en ledig bostad du vill hyra ut? Lägg ut den här, helt gratis!

  Kunskapsbanken

Nyttjanderätt - Rätt att nyttja fastighet, byggnad eller annan anläggning eller del därav. Nyttjanderätt till fastighet kan innefatta bl a arrende, hyra och tomträtt. Till nyttjanderätt räknas däremot inte servitut.

Du måste acceptera villkoren för att registrera dig.