Sök på
Fastighetsplatsen
Vad söker du?
Här kan du söka på fastigheter, bolagsägare, ort, namn mm.

Fastighetsplatsen

Om Fastighetsplatsen

Kommunikation är ett ledord i vår verksamhet. En effektivisering av denna kommunikation mellan branschens olika aktörer, leder till förbättrade affärer och nöjdare kunder. Vi förespråkar en ömsesidig respekt på marknaden och står därför med ett ben i varje läger.

Att ständigt vilja utvecklas är en lika självklar som viktig egenskap för alla som arbetar på Fastighetsplatsen. Vi är en driven skara människor med olika bakgrund, med en gemensam vilja att skapa bättre förutsättningar för marknadens olika aktörer att samarbeta. Detta är en del av vår vision. Genom samförstånd och hårt arbete ska målsättningar uppnås.

Tillsammans med våra medarbetare vid vår tidning, Fastighetsbladet, strävar vi efter en balans där korrekt information når ut till Sveriges befolkning. Då media spelar en stor roll i informationsflödet, är det väldigt viktigt att involvera mediala kanaler i arbetet med att skapa en tryggare och effektivare marknad.

Vad erbjuder vi?

Fastighetsplatsen erbjuder en rad olika marknadsrelaterade tjänster för sina medlemmar. Dessa tjänster ska medverka till att förenkla närvaron för våra medlemmar och knyta samman marknaden.

Fastighetsplatsen.se fungerar främst som en informationsbank åt våra medlemmar och besökare på hemsidan. Sökbart och nedladdningsbart material finns tillgängligt. Då behov och ändamål varierar hos besökaren, arbetar vi kontinuerligt med att tillgodose medlemmarnas önskemål.

För att få ut det mesta av Fastighetsplatsen och dess tjänster, rekommenderar vi att besökare skapar ett personligt konto och loggar in vid besök på hemsidan. Olika tjänster för olika behov och ändamål kopplas till det personliga kontot.

Vad kan vi åstadkomma för våra medlemmar?

Vi ska tillsammans med anslutande marknadsaktörer effektivisera affärsklimatet och förbättra situationen för våra kunder och medlemmar, allt enligt våra uppsatta riktlinjer för medarbetare på Fastighetsplatsen, vår verksamhet och utvalda samarbetspartners. Vi fokuserar på bostadsmarknaden och verkar i fastighetsbranschen. Medarbetarna på Fastighetsplatsen drivs ständigt av viljan att åstadkomma förbättringar där andra inte lyckas. 

Vi ser helheten när vi arbetar. Därför är det väldigt viktigt att inte utesluta eller bagatellisera faktorer som faktiskt spelar avgörande roll i en samhällsutveckling. Vi har valt att arbeta med och förbättra återkommande mönster där faktorer påverkar varandra till den grad att en stagnering av utvecklingen är ett faktum.

Därför presenterar vi vår egen strategi för effektivisering av Sveriges sysselsättning och omsättning. Bostad, arbete och konsumtion är starkt kopplade till varandra. Det är därför av största vikt att företag börja verka för en lösning på problem relaterade till frågor kring nämnda faktorer. 

Vår lösning är inte komplett, men den är ett steg på vägen. Vi är beroende av en ökad samarbetsförmåga på marknaden för att uppnå resultat. Där är vi troligtvis marknadsledande i den bemärkelsen att vi satsar på samhällsnytta innan ekonomisk avkastning. Detta för att bevisa för våra medlemmar att vi är här för att ta en ledande roll i arbetet för ett bättre Sverige!

fastighetsplatsen.se?

Fastighetsplatsen.se är en branschrelaterad portal och är Sveriges största offentliga sökmotor koncentrerad på fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi samlar och listar omsorgsfullt fastighetsbeståndet hos dessa aktörer för att besökare på ett enkelt sätt, efter behov, ska kunna tillgodose sig med önskad information. Vi skapar en plattform för kommunikation på marknaden. Se våra Affärsområden!

Syfte

Fastighetsplatsens huvudsyfte är att fungera som en vägledande informationskälla och sökmotor. I syfte att förenkla för våra besökare och spekulanter av fastighetsinformation, skapar vi en samlingsplats för Sveriges alla fastighetsägare och dess fastighetsbestånd.

Sociala nätverk

Vi har valt att finnas tillgängliga på sociala nätverk så som Facebook, dels för att nå ut till en bred marknad samt att hålla informationsflödet konstant till alla våra medlemmar och besökare.

Du måste acceptera villkoren för att registrera dig.