Sök på
Fastighetsplatsen
Vad söker du?
Här kan du söka på fastigheter, bolagsägare, ort, namn mm.

Om oss

Presentation

Fastighetsplatsen är just som det låter - en plats där vi samlar fastigheter, dess ägare och aktörerna kring dem! Vi på Fastighetsplatsen värdesätter goda relationer. Därför utvecklar vi nu kommunikationsnätet i fastighetsbranschen och relaterade marknader med omnejd.

Vi är duktiga på att lokalisera aktörernas behov på marknaden, med fokus på problemlösning och utveckling av befintlig eller önskad kommunikation. Våra kunder är allt från mindre och medelstora fastighetsägare och bostadsrättsföreningar till privatpersoner och branschrelaterade företag.

Vi har ett övergripande mål, det är att bli Sveriges mest omtyckta plats för sökning av fastighetsrelaterad information.

Värdegrund

Vi på Fastighetsplatsen har enats kring följande ledord:

Kommunikation

Kommunikation handlar om relationer. Alla kunder har olika behov och önskemål.
Detta ligger till grund för vårt sätt att jobba. Vi tillämpar principen om tillgänglighet i vår strävan efter total kommunicering på marknaden.

Öppenhet

Öppenhet i samhället, nationellt och global, ligger i tiden. En tanke som ligger till grund för bättre levnadsvillkor och personligt ansvar för vår egen värld. Samhällsansvaret ligger på både den enskilde individen, som på de största marknadsaktörerna. Med denna insikt skapas långsiktig värdetillväxt.

Personlig relation

Hos Fastighetsplatsen välkomnar vi alla besökare med öppna armar, oavsett avsikt och behov. Vår grundtanke bygger på att alla goda affärer börjar med en ömsesidig personlig relation som med tiden utvecklas till en genuin partnerrelation. Därför vill vi lära känna Er och Era behov!

Du måste acceptera villkoren för att registrera dig.