Sök på
Fastighetsplatsen
Vad söker du?
Här kan du söka på fastigheter, bolagsägare, ort, namn mm.

Regler och riktlinjer

Regler och riktlinjer

Våra förväntningar på marknaden - Fastighetsägare i Sverige har en del skyldigheter gentemot sina hyresgäster och bostadsrättshavare. Många av dessa skyldigheter är väldokumenterade i lagen och behandlade i ett otaligt antal välskrivna stadgar. Det finns dock även en rad andra regler att följa, vissa är oskrivna, andra är nedskrivna i enlighet med etik och moral. Samtidigt förväntar vi oss att även regler, oskrivna eller skrivna, skall respekteras och följas av hyresgäster och bostadsrättshavare. Nedan listar vi de riktlinjer och regler som vi förväntar oss att man följer. Dessa kommer att genomsyra vårt arbete i strävan efter sunda relationer på marknaden.

Förväntat etiskt beteende hos fastighetsägare

 • Värnar om goda och förtroendefulla relationer till sina kunder – hyresgäster och bostadsrättshavare – och bemöter dem därför med omsorg, respekt och hänsyn.
 • Uppträder alltid korrekt i det dagliga, löpande förvaltningsarbetet såväl mot hyresgäster och bostadsrättshavare som mot den som söker bostad eller lokal.
 • Är tillgängliga för hyresgäster och bostadsrättshavare och ger dem löpande information om vad de behöver veta för sin användning av bostäder, lokaler och gemensamma utrymmen.
 • Sköter och underhåller bostäder, lokaler och gemensamma utrymmen så att de motsvarar den service och standard som överenskommits.
 • Låter miljöhänsyn ingå i fastighetsförvaltningen och ger hyresgäster och bostadsrättshavare den information och de praktiska förutsättningar som krävs för att de ska kunna ta sitt miljöansvar.
 • Informerar i god tid berörda hyresgäster och bostadsrättshavare om planerade underhålls-, förbättrings- och ändringsåtgärder av lägenheterna och fastigheten i övrigt och ger dem tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter på planerade åtgärder.
 • Åtgärdar fel snarast och begränsar olägenheter vid t.ex. en reparation.
 • Ingriper mot hyresgäst eller bostadsrättshavare som inte iakttar vad som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.
 • Försöker att lösa eventuella problem i samförstånd och ser tvister inför myndighet som en sista utväg.

Allmänna trivselregler för hyresgäster och bostadsrättshavare

 • Störa grannar? - Du får inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt att, mellan 22.00 och 07.00, inte spela piano, borra eller ha hög volym på TV eller stereo. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga. Den hyresgäst som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från fastighetsägaren och som trots påpekanden missköter sig, kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten.
 • Fest? - Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.
 • Vad skall jag göra om jag blir störd av en granne? - Kontakta din granne som bär orsaken till störningen och tala om på ett lugnt och vänligt sätt, att du blir störd. Många gånger löses det med en enkel dialog. I annat fall kontaktar du Fastighetsplatsen så tar vi upp det med aktuell fastighetsvärd.
 • Rökning? - Rökning är, bl.a. av hänsyn till allergiker och astmatiker, förbjudet i alla allmänna utrymmen i fastigheten. Vi på Fastighetsplatsen har i samförstånd med hyresgäster och fastighetsägare, dragit slutsatsen att all rökning bör ske endast utomhus. Rökning på balkong, i fönstret eller under köksfläkten bör undvikas. Ventilationen, och drag i golv och trapphus, för ofta röken vidare till din granne. Stör din rökning andra grannar så bör du ändra dina vanor och enbart röka utomhus. För allas trevnad, kasta inte heller fimpar på marken i eller omkring fastigheten.
 • Fyrverkerier? - För allas säkerhet och trevnad vädjar vi att undvika fyrverkeripjäser och smällare i anslutning till den fastighet ni bor i.
 • Hur gör jag med soporna? - Soppåsen skall alltid knytas väl innan du kastar den. Sopor skall aldrig, inte ens för en kort stund, stå i trapphusen. Sopsortering skall ske om fastighetsägaren tillhandahåller denna möjlighet. Sopor skall alltid kastas på anvisad plats, i sopnedkast, soprum eller miljörum.
  Vid sopstopp, kontakta fastighetsskötaren i enlighet med vad som anslagits i det trapphus där du bor. I annat fall kontakta Fastighetsplatsen.
 • Hundar, katt och andra husdjur? - Av hänsyn till hundrädda människor, andra djur och allergiker, skall hunden vara kopplad inom bostadsområdet. Hundar och andra husdjur får heller inte vistas lösa i trappor och källare. Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Om en hund släpps lös eller uppfattas som hotande, skall detta anmälas till Fastighetsplatsen som en störning. I störningsärenden tar Fastighetsplatsen kontakt med fastighetsvärden för åtgärder. I förlängningen kan ett störningsärende leda till uppsägning av hyresrätten. Kattdjuret är för många starkt allergiframkallande och får bl.a. därför ej vistas i gemensamma utrymmen inomhus. Klösbrädor till katten skall finnas då denne annars klöser på väggar och tapeter. Stopp i avloppet orsakas lätt av bl. a hund- och katthår. Kamma därför djuren regelbundet och gärna innan bad. Kattsand får absolut inte slängas i toalettstolen, då den blir som cement i avloppsrören och orsakar svåra stopp i avloppsstammarna. Med risk till följd att vatten kan stiga i avloppet och svämma över lägenheterna.
 • Luktar avlopp i lägenheten? - Troligen har vattnet i vattenlåsen avdunstat, så tappa lite vatten i handfatet, diskbänken, dusch eller badkar och spola i toaletten så slipper du problemet.
 • Städa min lägenhet? - Hyresgäster är skyldiga att sköta och städa sin lägenhet. En smutsig lägenhet kan dra till sig ohyra. De flesta ytor tvättar du av med vatten och ett milt rengöringsmedel. Golvytor, inklusive parkett, rengörs lättast genom våttorkning. Tänk på att linoleumgolv skadas av mycket och hett vatten. Inled inte en taktvätt utan att rådgöra med hyresvärden eller Fastighetsplatsen först. En misslyckad taktvätt kan ge ett flammigt tak.
 • Skadeinsekter i lägenheten? - Kontakta i första hand fastighetens försäkringsbolag. Säkerställ att du har fastighetens adress, fastighetsbeteckning samt eventuellt lägenhetsnummer tillhanda då du ringer. Rapportera gärna även till oss på Fastighetsplatsen för eventuellt stöd.
 • Förändringar i lägenheten? - Du får ej göra några förändringar i lägenheten utan att ha fått skriftligt tillstånd av fastighetsägaren. Exempel på förändringar är målning, tapetsering, golvläggning och installation av tvätt- eller diskmaskin. Alla fasta installation av maskiner måste göras av fackman. Vattenskador och felkopplade elkablar är ofta dyrbara skador.
 • Om lägenheten skadas? - Vid onormalt slitage och vållande av skada i lägenheten är det enligt hyreslagen hyresgästen som är ersättningsskyldig och svarar för alla reparationskostnader. Du ansvar också för skador som uppkommer om någon som tillhör hushållet, eller gästar dig, uppträtt vårdslöst. Du ansvarar också för skador som inneboende eller externa hantverkare orsakat. För mer information om vad som gäller hänvisar vi till vad som står i Hyreslagen.
 • Vad är onormalt slitage? - När du skall flytta besiktigas lägenheten. Om du orsakat onormalt slitage kan du bli skyldig att återställa lägenheten sådan som den var när du flyttade in. Vad som är onormalt slitage avgör besiktningsmannen.
 • Vatten? - Tappa inte upp badvatten och spola inte ut stora mängder vatten nattetid. Inget annat än toalettpapper är tillåtet att spolas ned i wc-stolen.
 • Parabolantenn? - Tyvärr är det inte tillåtet att utan fastighetsägarens skriftliga tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på tak, fasad eller balkongräcke.
 • Blomsterlådor på balkongen? - Blomsterlådor skall ur säkerhetssynpunkt hängas på insidan av balkongen.
 • Piska mattor från balkongen? – Det är inte tillåtet då det kan störa dem som bor runt omkring.
 • Grilla på balkongen? – Beroende på vilken fastighetsägare varierar även reglerna. Vissa hyresgäster tillåts att grilla på balkongen med el-grill i kontrollerad form. Hos andra fastighetsägare är det inte tillåtet med varken el-grill, gasolgrill eller kolgrill.
 • Grilla på gården? - Tänk på att visa hänsyn mot grannarna och att vara mycket aktsam - en grill startar lätt en brand. De flesta fastighetsägare tillhandahåller på sitt fastighetsområde någon sorts grillplats, om inte generellt förbud mot grillning råder.
 • Förråd? - Källar- och vindsförråd är märkta med lägenhetsnummer. Saknas märkning, vänligen kontakta fastighetsskötare eller felanmäl till Fastighetsplatsen. Förrådet bör vara låst även om du inte använder det och förvara inga värdesaker i förrådet. Se även till att dörrar till källare/vind är stängda och låsta. Branddörrar ska alltid vara stängda. 

Du måste acceptera villkoren för att registrera dig.