Sök på
Fastighetsplatsen
Vad söker du?
Här kan du söka på fastigheter, bolagsägare, ort, namn mm.

Skapa konto

Skapa användarkonto

  1. Medlemskap är helt gratis och avgiftsfritt!
  2. Välj om du registrerar dig som privatperson eller om du registrerar ett företag eller förening som du representerar.
  3. Fyll gärna i all information. Dock måste obligatorisk information vara ifyllt för att medlemskap ska kunna ingås.

Har jag nytta av portalen? - Privatpersoner använder Fastighetsplatsen som en plattform för många av sina ärenden relaterade till bostads- och arbetsmarknaden. Har du frågor angående ditt medlemskap eller hur du blir medlem, vänligen kontakta oss via e-post.

Skapa Personkonto på Fastighetsplatsen

Ansluta sig? - "Syns man inte, finns man inte", enligt ett svenskt ordspråk. Denna princip har vi anammat och integrerat i vårt arbete. Därför möjliggör vi för näringsidkare att ta del av vårt utbud och samtidigt visa upp sig för våra medlemmar och besökare. Anslutna företag kommer marknaden nära och deltar aktivt för en bättre positionering.

Skapa Företagskonto på Fastighetsplatsen

Du måste acceptera villkoren för att registrera dig.