Sök på
Fastighetsplatsen
Vad söker du?
Här kan du söka på fastigheter, bolagsägare, ort, namn mm.

Allmänna villkor

Allmänna villkor Fastighetsplatsen

Användning av webbplats

1. Villkor för användning av innehållet på webbplatsen
Genom att använda webbplatsen och/eller dess tjänsteutbud, bekräftar och accepterar du följande villkor för användningen av innehållet på webbplatsen. Denna webbplats innehåller databaser och annan listad information. Exempel på detta är samlingar av namn och adresser, texter, bilder, illustrationer, fotografier m.m. Dessa är skyddade enligt 1 § och 49 § upphovsrättslagen och upphovsrättsligt skyddade som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § upphovsrättslagen eller som fotografiska bilder enligt 49 a § samma lag.
Fastighetsplatsen strävar efter att publicerad information och uppgifter, i möjligaste mån, alltid är korrekt. Användare av webbplatsen äger inte rätt att gentemot Fastighetsplatsen göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.
Fastighetsplatsen lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt.
2. Tillåten användning av innehållet på webbplatsen

Det är förbjudet att utan Fastighetsplatsen Sverige AB:s samtycke göra kopior - av hela eller delar av innehållet på webbplatsen - oavsett med vilken teknik det sker. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt. Undantag nämns i stycket nedan.
Utan samtycke från Fastighetsplatsen Sverige AB är det tillåtet att för sin egen och den närmaste familjens användning framställa en eller några få kopior av begränsade delar av innehållet på webbplatsen. Förutsättningarna för att denna kopiering skall få ske är:

  • att kopiorna inte i något sammanhang används i ett kommersiellt syfte, 
  • att kopieringen inte sker i digital form (endast papperskopior får göras), och 
  • att detta copyrightmeddelande bifogas kopian.

Den som önskar använda något ur innehållet på annat sätt än nu angetts ombedes ta kontakt med Fastighetsplatsen Sverige AB via e-post: info@fastighetsplatsen.se

3. Länkning m.m

När du länkar till fastighetsplatsen.se:

  • Länka direkt till våra tjänster
  • Länka direkt till våra resultatsidor och informationssidor i Fastighetsregistret
  • Vid länkning öppna alltid fastighetsplatsen.se i ett nytt fönster. Använd så kallade hypertextlänkar. Använd inte inramade lösningar (d v s använd inte frames). Fastighetsplatsen.se och innehållet på fastighetsplatsen.se ska alltid presenteras i ett eget fönster och aldrig inom ramen för en annan webbplats.
  • Använd länken till fastighetsplatsen.se på ett neutralt sätt.
  • Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att Fastighetsplatsens material riskerar att missförstås eller missbrukas. 

4. Åtgärder mot otillåten användning

Fastighetsplatsen ser allvarligt på en otillåten användning av innehållet på webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Vid otillåten användning kan Fastighetsplatsen komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga. Otillåten användning kan under vissa förutsättningar leda till att användaren åläggs att betala skälig ersättning för utnyttjandet samt skadestånd. Otillåten användning kan i vissa fall även leda till att användaren döms till böter eller fängelse i högst två år.
Copyright 2013 Fastighetsplatsen Sverige AB

Registrering av användarkonto och medlemskap

5. Registrering

Registrering av ett personligt användarkonto på fastighetsplatsen.se sker under ansvar. Besökare vars avsikt är att skapa och registrera ett personligt användarkonto och därmed bli medlem på fastighetsplatsen.se, förväntas lämna uppriktiga personuppgifter för nyttjande av sajten och vidare dess tjänsteutbud.

6. Personuppgifter

Fastighetsplatsen hanterar dina personuppgifter konfidentiellt. Detta innebär att vi inte kommer att lämna ut dina uppgifter till andra företag eller använda dem till oönskad reklam. Fastighetsplatsen hanterar de uppgifter som du lämnar i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

7. Medlemskap

Innehav av medlemskap på fastighetsplatsen.se är tillgänglig för alla som uppfyller kraven för medlemskap. Medlem förväntas följa regler och riktlinjer för önskat beteende på sajten.

8. Användarkonto

Medlem och innehavare av användarkonto på fastighetsplatsen.se svarar för att erhållna koder och lösenord ej sprids eller är tillgängliga för obehöriga personer. Föreligger risk för spridning eller att kod har kommit i orätta händer eller förlorats är Medlem skyldig att omgående byta ut sitt lösenord själv. Detta görs på fastighetsplatsen.se.

Du måste acceptera villkoren för att registrera dig.