Sök på
Fastighetsplatsen
Vad söker du?
Här kan du söka på fastigheter, bolagsägare, ort, namn mm.

Rapportera

RAPPORTERA

För åtgärd vill jag bli kontaktad av:

Mycket handlar om beslutsamhet.

Okänd , Källa:  Citat

RAPPORTERA - Medlemmar som är missnöjda med fastighetsskötsel eller annat kring sin bostadssituation, kan via Fastighetsplatsen lämna in en rapport om detta. 

LÄMNA RAPPORT - I enkäten fyller du enkelt i ditt ärende. Rapporten kan omfatta klagomål på grannar, felanmälan på fastigheten eller annan störande verksamhet och den skall beskrivas på ett sådant sätt att fastighetsägaren förstår och kan tillämpa eventuella åtgärder.

TÄNK PÅ - Kränkningar eller annan förolämpande text riskerar att filtreras bort i processen. Fastighetsplatsen hanterar inskickat material i enlighet med PUL-lagen.

DITT ÄRENDE - registreras hos Fastighetsplatsen och en handläggare kontaktar aktuell fastighetsvärd för en dialog angående rapporteringen. Fastighetsvärden blir upplyst om att en uppföljning sker inom kort för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtagits. Handläggningstiden för ärendet beror på arbetsbelastningen hos handläggarna. Informationen ska dock vara fastighetsvärden tillhanda inom 1-2 arbetsdagar.

PROCESS - Rapporten vidarebefordras till berörd fastighetsägare eller ansvarig. Uppföljning av anmälan görs för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtagits.

INFORMATION - Samtliga rapporter ligger till grund för statistisk analys, granskning och uppföljning av ärende. Resultatet presenteras sedan månadsvis i en sammanställning för våra medlemmar, kunder och statistiska institut.

Du måste acceptera villkoren för att registrera dig.