Sök på
Fastighetsplatsen
Vad söker du?
Här kan du söka på fastigheter, bolagsägare, ort, namn mm.

Information

Ta över en bostad

KONTRAKTSSKRIVNING - Innan du skriver under ett hyreskontrakt bör du ha sett lägenheten exempelvis för att ta reda på om det finns något renoveringsbehov. Be att få se ett besiktningsprotokoll. Det är också viktigt att du noggrant läser igenom hyreskontraktet innan du undertecknar det så att du med säkerhet vet vilka skyldigheter och rättigheter kontraktet binder dig till. Du bör exempelvis ta reda på hur lång uppsägningstiden är - normalt 3 månader - och vad som ingår i hyran.

Det är hyresvärden som står för underhåll och reparationer av lägenheten. Eventuella fel ska anmälas till hyresvärden som är skyldig att åtgärda och reparera lägenheten om den har fel och brister. Vilka rättigheter du har att själv renovera framgår av hyresavtalet. Om du exempelvis renoverar själv kan du vid avflyttning bli skyldig att återställa lägenheten till ett godtagbart skick eller ersätta hyresvärden för att göra det. För onormalt slitage eller skadegörelse i en hyreslägenhet är du skyldig att betala skadestånd till hyresvärden.

BOSTADSBYTE - Många människor runt om i Sverige är i behov av att byta bostad, av många olika anledningar. Oavsett om du önskar att ta över en ny bostad eller vill byta bort din nuvarande, så kan vi möjliggöra detta för dig. Kontakta Fastighetsplatsen via e-post och uppge ert önskemål om byte, samt lämna detaljerad information om önskad eller befintlig bostad.

FÖRSTAHANDSKONTRAKT - Med Fastighetsplatsen Bostadsförmedling är det möjligt att stå i bostadskö och gå på lägenhetsvisning. Vi erbjuder våra medlemmar möjligheten till förstahandskontrakt på en lägenhet med en fastighetsägare.

ANDRAHANDSKONTRAKT - Då många människor, främst unga och studerande, söker efter tillfälligt boende kan andrahandsboende vara en tillfällig lösning. Därför skapar vi nu en plattform där människor med stram ekonomi och temporära planer, kan mötas och komma överens om andrahandsuthyrning. Andrahandsboende är vanligt i större städer och på orter med hög omsättning studenter. Ett andrahandskontrakt innebär att en förstahandshyresgäst eller bostadsrättsinnehavare hyr ut sin bostad till en annan privatperson. Den som hyr ut sin bostad i andrahand måste ha tillstånd från sin hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Vi tar emot andrahandsobjekt till uthyrning via e-post. Aktuellt objekt är sedan sökbart av inloggade medlemmar. Fastighetsplatsen förmedlar möjligheten för medlemmar att finna varandra och underlättar kommunikationen mellan dem. Vidare överenskommelser och avtal sker utan översyn eller ansvar från Fastighetsplatsen.

Hyresrätter - Enligt hyreslagen ska hyran vara skälig. I praktiken betyder det att hyran som förstahandshyresgästen själv betalar är desamma som denne kan ta ut från andrahandshyresgästen. 

Bostadsrätt - Vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt får den kostnadsbaserade hyran inte vara påtagligt högre än summan av uthyrarens kapitalkostnad och driftskostnad.

Möblerad - Den som hyr ut sin bostad helt eller delvis möblerad har rätt att göra ett påslag på hyran, men det finns ingen uttrycklig lagregel som anger hur mycket man får lägga på. Ett godtagbart hyrespåslag är oftast på cirka 10-15 procent för en fullt möblerad lägenhet. Kom ihåg hyresnämnden bedömer detta från fall till fall. Det är alltså möjligt att utfallet blir ett annat i det enskilda ärendet.

Läs mer om andrahandsuthyrning på hyresnämndens hemsida.

Är du fastighetsvärd?

Fastighetsägare kan, genom oss, förmedla sitt utbud av bostäder och få potentiella hyresgäster till visning av bostaden. Denna tjänst är helt gratis för fastighetsägaren. Förloppet kan beskrivas på följande sätt:
Här hittar du information om vad det innebär att skaffa en hyresrätt, köpa en bostadsrätt, hur det fungerar med andrahandsboende eller hur du byter lägenhet med någon annan. Du får tips om vad som gäller vid kontraktsskrivning, vilka krav som ställs för att bli godkänd som hyresgäst och vad du ska tänka på vid flyttning. Eftersom efterfrågan på bostad är stor i en del städer och områden, kan det ta lång tid att få ett eget kontrakt. Därför är det bra att känna till några alternativa boendeformer.

Allmänna frågor - Bostadsförmedling

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

Hur får jag reda på vilka lediga lägenheter som finns? - För tillfället är tjänsten under konstruktion men väntas vara uppe för användning under våren 2014.
Hur fungerar det? - Tjänsten fungerar som så att Fastighetsplatsen Bostadsförmedling meddelar dig direkt via e-post när en ny lägenhet som uppfyller dina krav och önskemål, alternativt om du själv aktivt söker för att inte missa nya objekt som inte är direktträff på dina önskemål.
Äger Fastighetsplatsen några egna fastigheter eller lägenheter? - Nej.
Har ni någon åldersgräns för att söka eller skriva kontrakt för lägenhet? - Det krävs att man har fyllt 18 år för att skriva kontrakt på en lägenhet.
Vad kostar det? - Tjänsten är gratis för alla medlemmar. Det enda man betalar för är den lägenhetsvisning man anmäler sig till. Priset per lägenhetsvisning är endast 298 kr. Om man fortfarande inte har fått en lägenhet efter 3 lägenhetsvisningar, får du 50% rabatt och betalar endast 149 kr.
Måste jag stå i Bostadskö, och i så fall, varför? - Ja, du måste stå i vår Bostadskö för att kunna anmäla dig till lägenhetsvisning. Fastighetsplatsen Bostadsförmedling har antagit en egen bostadskö där våra medlemmar registrerar sig. Detta för att hanteringen av ärendena ska vara strukturerad och fastighetsägare och värdar ska kunna tillgodose sig av denna bostadskö.

Policy

Policy för lägenhetsvisning - Vårt syfte med att anta en policy för lägenhetsvisning är att säkerställa en för hyresgäster och omvärld klart regelverk vad som skall vara uppfyllt för att erhålla möjligheten att gå på lägenhetsvisning arrangerat av Fastighetsplatsen.
Lägenhetssökandes åtaganden - Sökande förbinder sig att var tredje månad förnya sin ansökan. I det fall förnyelse ej sker inom tre månader, tas sökande ut ur kön. I dessa fall måste ny ansökan registreras. Kötid gäller från det datum den nya ansökan inkom.
Grundkrav på bostadssökande - För att erhålla en lägenhet genom Fastighetsplatsen krävs följande:

 1. För att teckna kontrakt på en lägenhet ska man ha fyllt 18 år.
 2. Sökande skall ha goda referenser från tidigare boende eller i vart fall inte ha gjort sig känd som störande hyresgäst.
 3. Sökande skall ej ha betalningsanmärkningar av allvarlig grad.
 4. Sökande skall ha en stadig inkomst som bedöms tillräckligt för att kunna klara av hyresnivån. Inkomstkrav - hyresavgift x 2. Exempel; är hyran 6000 kr/månad skall din årsinkomst minst vara 6 000 kr x12 mån x 2 dvs 144 000 kr. Denna inkomst kan bestå av följande: lön, eget företag, arbetslöshetsersättning, sjuk-/ålderspension, studiemedel, försörjningsstöd

Ej uppfyllda kriterier - För det fall en sökande saknar stadigvarande inkomst enligt ovan eller har allvarliga betalningsanmärkningar skall godtagbar säkerhet kunna lämnas, i form av borgensman eller annan garanti för att hyran kan betalas. Våra krav Sökande har därefter att tacka ja eller nej till erbjudandet. Vid uteblivet svar spärras sökande från att anmäla intresse i tre månader. Om sökande inom tre månader tackar nej till tre lägenheter som man anmält intresse för spärras han/hon på liknande sätt. Om sökande tidigare åsamkat andra hyresvärdar ekonomisk eller annan skada, till exempel genom skadegörelse eller försumlighet anvisas ingen lägenhet förrän sökande till fullo ersatt dessa för skadan.

Utökade krav från hyresvärd

Fastighetsplatsen tillämpar regler enligt internt uppsatta riktlinjer, för de medlemmar som rekommenderas till hyresvärdar. Detta för att säkerställa en hög nivå på förmedlade visningar. Vice versa genomgår hyresvärdarna en kontroll innan deras tjänster förmedlas till medlemmar hos Fastighetsplatsen. Hyresvärd kan utöver Fastighetsplatsens regler och riktlinjer, utöka och ändra krav på sökanden. Sådana krav kan t.ex. vara att:

 • Borgen krävs
 • Bruttoinkomsten/år är högre
 • Kräva nyutfärdat anställningsintyg med inkomstuppgifter
 • Egen företagare ska ha nyutfärdat intyg från revisor
 • Inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder
 • Inga anmärkningar från tidigare hyresvärd accepteras
 • Regler kring trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden
 • Hyresvärden kräver att köande, medköande eller ombud varit på visningen och sett den aktuella lägenheten

Du måste acceptera villkoren för att registrera dig.