Sök på
Fastighetsplatsen
Vad söker du?
Här kan du söka på fastigheter, bolagsägare, ort, namn mm.

Bostadskö

Anmälan till Fastighetsplatsen Bostadskö
PERSONUPPGIFTER
BOSTADSSITUATION
ÖNSKEMÅL FÖR NY BOSTAD
INFORMATION OM INKOMST

  Är du medlem än?

Ställ dig i Fastighetsplatsens Bostadskö helt avgiftsfritt!

Det är gratis att vara medlem och du väljer själv vilka tjänster du vill ta del av och ansluta dig till.

OBS! Att ställa sig i Bostadskö är endast tillgänglig för inloggade användare.


BOSTADSKÖ - Fastighetsplatsen Bostadsförmedling tillhandahåller en allmän bostadskö för medlemmar som söker bostad eller vill försäkra sig om att stå långt fram i bostadskön den dagen behovet att byta bostad uppkommer. Det fungerar som så att vi förmedlar våra medlemmars registrerade uppgifter om önskat boende, och rekommenderar Sveriges fastighetsägare att integrera och prioritera samtliga uppgifter om bostadssökanden. Samtidigt jobbar vi hårt för para ihop våra medlemmar med de tillgängliga bostadsobjekt som är oss tillhanda. Att registrera sig för en plats i bostadskön är gratis för alla medlemmar.

KÖREGLER - Då medlem fyller i formuläret och registrerar sig får medlem en plats i Bostadskön. Vissa uppsagda lägenheter hos våra anslutna hyresvärdar publiceras på vår hemsida. Uppsagda lägenheter finns publicerade minst fyra veckor eller tills de är tillsatta. Under denna tid kan alla medlemmar anmäla intresse för lägenheten. När lägenheten varit publicerad fyra veckor stängs den och erbjudande att titta på lägenheten går till de intresserade som har flest dagar i kö och i övrigt uppfyller de kriterier hyresvärden satt upp. Läs mer på Köregler

TÄNK PÅ - Det är inte obligatoriskt för privata hyresvärdar att lämna in sina lägenheter till någon bostadsförmedling. En del hyresvärdar väljer att på egen hand förmedla samtliga eller en andel av sina lägenheter, exempelvis via sin egen hemsida, privat bostadskö eller i en del fall, Fastighetsplatsens egen Bostadskö.

Du måste acceptera villkoren för att registrera dig.