Sök på
Fastighetsplatsen
Vad söker du?
Här kan du söka på fastigheter, bolagsägare, ort, namn mm.

Bostad

Bostad

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Trygghet ger människor en stabil grund. Det bidrar till att finna viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsument, med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Egen bostad - en självklarhet? - En egen bostad är inte alltid en självklarhet. Unga människor lever allt längre med familjen innan egen bostad införskaffas. Fler och fler står i många olika bostadsköer utan att få en bostad eller ens få gå på visning. Fastighetsplatsen möjliggör nu en mer smidig kommunikation för att få snabbare information och bättre koll på marknaden. Genom vårt breda samarbete med fastighetsägarna, får vi möjligheten att vara med och förmedla lediga bostäder och lokaler.

Mitt hem är min borg.

Coke , Edward  Citat

Du måste acceptera villkoren för att registrera dig.